ETERNIT / AZBEST...o čem to je

Azbest...co to je?

Azbest, neboli česky řečeno Osinek,  je označení pro složitý soubor různých vláknitých minerálů. Volně v přírodě se vyskytuje jako doprovodný minerál ložních rud. Jeho nejvýznamnější těžiště byla Austrálii, USA, Indii a jižní Africe.

Surový azbest
Surový azbest


+420 773 975 172

Vlákna azbestu pod mikroskopem
Vlákna azbestu pod mikroskopem

Azbest výskyt

Azbest se vyskytuje volně v přírodě ve formě minerálů - silikátů. Vzhledem k jeho vláknité struktuře, zajímavým fyzikálním a chemickým vlastnostem, zejména pro svou nehořlavost, se začal hojně využívat ve stavebnictví jako druh střešních krytin pod názvem Eternit, nebo jako fasádní obal budov nazývaný Lignát, ale také jako ohnivzdorný nástřik různých konstrukčních materiálů


Eternit

Název Eternit je běžně užívaný výraz pro cemento-azbestovo-vláknitý materiál. Eternit obsahuje z 90% cement a 10% tvoří azbestová vlákna. Vzhledem ke skutečnosti, že je Azbest silně karcinogenní, je používání Eternitu s Azbestem zákonem zakázáno. Jelikož byl Eternit od konce 19. století hojně využíván, nejvíce právě jako střešní krytina, je dnes jedním ze závazků vůči zdraví lidí tyto krytiny zlikvidovat.  

Eternitová střešní krytina
Eternitová střešní krytina

Plíce zasažené azbestem
Plíce zasažené azbestem

Rizika Azbestu / Eternitu

Azbest je zdraví škodlivý malými rozměry svých vláken, která se dostávají do plic. Zde se azbest zabodává do plicní tkáně a postupem času může zahájit rakovinné bujení. Jedná se tedy o silně karcinogenní látku. První příznaky souvislosti onemocnění dýchacího ústrojí a plic byly zaznamenány již kolem roku 1898 ve Velké Británii a dělníků, kteří právě s Azbestem pracovali. Při vdechování azbestových vláken dochází též k mechanickému poškození plic, ke zjizvení, zvanému Azbestóza, které se projevuje dušností, kašlem a vede ke smrti. Dalším zdravotním rizikem může být například fibróza.Likvidace Azbestu / Eternitu

Vzhledem k silně karcinogenním vlastnostem Azbestu je nyní přistupováno právě k jeho odstranění. Avšak likvidace Eternitu, neboli likvidace Azbestu, smí být prováděna pouze vyškolenými profesionály, kteří vědí, jak s takovým materiálem zacházet, aby nedošlo k úniku rakovinotvorných azbestových vláken do ovzduší. Moderní postup likvidace střešních tašek z eternitu je, že se na ně před demontáží aplikuje speciální fixační přípravek (penetrace), který zabraňuje unikání vláken a hned po demontáži se balí do ochranných přepravních obalů. Takto ošetřený a zabalený materiál se naloží do uzavíratelného přepravního kontejneru (nebo jiného uzavíratelného nákladového prostoru vozidla) a odveze se na skládku. Odpady s obsahem azbestu je možné odstranit pouze na skládce, která smí přijímat odpad "katalogové číslo 17 06 05" (stavební materiály obsahující azbest).

ekologická likvidace azbestu
ekologická likvidace azbestu


...NEBO NÁM MŮŽETE ROVNOU ZAVOLAT KLIKNUTÍM NA NÍŽE UVEDENÉ TELEFONNÍ ČÍSLO ⬇️

+420 773 975 172